Vaš najpouzdaniji partner i podrška

Naš stručan tim carinskih deklaranata (agenata) umreženih u 9 poslovnica unutar cijele Hrvatske pružit će vam pouzdane i brze carinske usluge u raznim postupcima od robnog carinjenja u uvozu ili izvozu, posredovanje kod fitosanitarnih pregleda, provoznih postupaka i Intrastat usluga kako bi vaša roba mogla nesmetano cirkulirati između raznih država unutar i izvan EU.

Koristite prednosti naših graničnih ureda i ubrzajte svoj tijek protoka roba.

Naši carinski uredi

Zagreb

LOGISTIČKI CENTAR ZAGREB
Jankomir 25, Zagreb, Croatia

Karlovac

LOGISTIČKI CENTAR KARLOVAC
Zagrebačka ul., Odvojak I. br. 2

Slavonski Brod

P. J. SLAVONSKI BROD
Ulica Eugena Kumičića 155d, Slavonski Brod, Croatia

Nova Sela

G. P. NOVA SELA
Čarapine - Grgići 20a, 20278, Nova Sela, Croatia

Jasenovac

G. P. JASENOVAC (HR), Jasenovac, Bosnia and Herzegovina

Stara Gradiška

G. P. STARA GRADIŠKA, E661, 35435, Stara Gradiška, Croatia

Svilaj

G. P. SVILAJ, Slavonika, 35216, Stružani, Croatia

Županja

P. J. ŽUPANJA, Bošnjačka 7

Bajakovo

G. P. BAJAKOVO
23XX+H7 32246, Lipovac, Croatia