Hvala još jednom na vašoj ekspeditivnoj ponudi i traženom roku isporuke koji ste nam uspjeli ishodovati, što jako cijenimo. To sve skupa pokazuje veličinu, kvalitetu i pouzdanost vaše tvrtke, a ponajviše ljudi koji u njoj rade (sve pohvale njima 😁). Budući se radilo o paketu koji je trebao stići u najkraćem mogućem roku na destinaciju u Njemačku i moje odgovornosti ako ne stigne, moram priznati da ste me spasili i hvala vam na tome.